ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ พบว่า "ไม่ฆ่าแบคทีเรียที่ดีตัวอื่น"

กลิ่นปาก
กลิ่นปาก

1.ทดสอบโดยนำน้ำขิงคั้นสด มาตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ โดยผลทดสอบของ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central lab)ในการตรวจ นับจำนวนแบคทีเรียพบว่ามีปริมาณจุลินทรีย์อยู่ 3.4 * 100,000 cfu/ml

2.นำน้ำขิงสดผสม dental parks herbal gel 25% มาตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ โดยผลทดสอบของ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด(Central lab) ในการตรวจ นับจำนวน แบคทีเรีย แสดงให้เห็นว่ายังมีจุลินทรีย์ที่ดีเหลืออยู่ 3.0 * 100,000 cfu/ml ซึ่งใกล้เคียงกับ จุลินทรีย์ในน้ำขิงสด ซึ่งความเข้มข้นนี้จะมี dental parks herbal gel ที่ความเข้มข้นถึง 250 mg/ml ซึ่งค่าความเข้มข้นนี้จะไม่มีเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans เหลืออยู่เลย

ผลที่ได้รับ สมดุลในช่องปากจึงไม่ถูกทำลาย โดยจะมีเชื้อแบคทีเรียที่ดีไม่ทำให้เกิดกลิ่น คอยต่อต้านเชื้อราอยู่ ปากจึงปราศจากกลิ่นตามธรรมชาติโดยสามารถใช้เจลได้บ่อยเท่าที่ต้องการโดยไม่มีอันตรายใดๆ